Thursday, November 30, 2017

opalinedream: Suzanne Pleshette, 1963


via Tumblr

No comments: