Thursday, November 30, 2017

historicaltimes: Under Julia Child’s kitchen counter. Circa 1969. via reddit


via Tumblr

No comments: